KĄCIK POLITYCZNY
KĄCIK POLITYCZNY

Kącik Polityczny to audycja realizowana w ramach portalu ox.pl. Gośćmi Marty Szymik są samorządowcy i urzędnicy regionu Śląska Cieszyńskiego.

Następny projekt