DZIEŃ GODNOŚCI

Światowy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną obchodzony w Cieszynie. PSONI, główny organizator spisało się na medal.

Następny projekt